MUSIK & ANDET MATERIALE

Hver sæson kan alle instruktører købe en CD på foreningens regning.

Send kvittering eller regning til din kontaktperson fra bestyrelsen.