Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Vi mødes til den årlige generalforsamling i Thyregod Hallen

Tema: Gymnastikforeningen – udvikling eller afvikling

Bestyrelsen i Thyregod Gymnastikforening har i en længere periode været reduceret til 3 personer. De nuværende bestyrelsesmedlemmer har, af forskellige årsager, valgt ikke at genopstille, når pladserne skal besættes på generalforsamlingen i april.

Situationen er desværre sådan, at vælges der ikke nye medlemmer til bestyrelsen, så lukker foreningen. Det betyder konkret, at alle aktiviteter lukker ned ved udgangen af denne sæson. Derved går medlemmerne glip af gymnastiktilbud efter sommerferien.

Gymnastikforening står på et solidt fundament

Den nye bestyrelse får et solidt fundament at arbejde ud fra. Der er fx;

 • En sund økonomi
 • Dygtige instruktører
 • Mange medlemmer
 • Mentorhjælp fra de tidligere bestyrelsesmedlemmer
 • Konsulenter fra DGI til at understøtte arbejdet

På generalforsamlingen foreslår bestyrelsens en ændring i vedtægterne, så bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

Dagsorden til generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning og planer for den kommende sæson.
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
   1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. Ændringerne træder i kraft umiddelbare efter vedtagelsen (forslag kan ses på foreningens hjemmeside).
  5. Valg til bestyrelsen – inkl. valg af suppleant.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Vi glæder os til at se jer 😊

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Ann, Pernille og Conny