BØRNEATTESTER

I Thyregod gymnastikforening indhenter bestyrelsesformanden Børneattester på alle vores instruktører, der har gymnaster under 15 år på deres hold. Thyregod Gymnastikforening indhenter hvert år nye børneattester på instruktørerne.

Lov om børneattester – kort fortalt
I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente børneattester i
forbindelse med ansættelse af personale mv.

For dansk idræt medfører det, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, ledere, instruktører mv., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan idrætsforeningen straffes med bøde.

Indhenter foreningen en børneattest på en træner, instruktør, leder mv., som
er negativ, betyder det, at man ikke har nogen domme vedrørende seksuelle
krænkelser.

En positiv børneattest betyder derimod, at man er dømt for
seksuelle krænkelser af børn og har overtrådt et eller flere af følgende
punkter i straffeloven:
• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
• Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år
Foreningerne skal indhente børneattester hos Det Centrale Kriminalregister,
som dog kun må udlevere dem, hvis træneren, instruktøren, lederen mv.
giver sit samtykke. Hvis træneren, instruktøren, lederen m.v. modsætter sig,
at foreningen indhenter en børneattest, må foreningen ikke ansætte ham /
hende, ligesom han / hun ikke må virke i foreningen.